sobota, 20 lipca 2013

Cristiada / For Greater Glory: The True Story of Cristiada (2012)

Na większą chwałę - oddać życie za swoje przekonania, za swoją wolność do przekonań religijnych. Ile osób jest na to gotowych? Ile by nic nie zrobiło? Ile by mężnie oddało majątek, zdrowie a nawet życie?

Meksyk, reformy wprowadzane przez prezydenta Callesa doprowadzają do ograniczenia praw wyznawania religii w kraju, zamykane są kościoły, księża nie mogą nosić oznak swego powołania. Zostaje ograniczona wolność ludzi - kneblowana jest i zamykana cząstka człowieka związana z jego wiarą i przekonaniami. Co należy robić? 
Petycja ? Demonstracje? Bojkot? Walka? Poddanie się? Co wybrać? Co zrobić?
Przed takim wyborem staje społeczność meksyku - sytuacja się zaognia, giną ludzie, żołnierze. Dokonuje się tragedia w rodzinach, kraju - swój przeciw swojemu. Co wygra przekonajcie się oglądając film ! Viva Cristo Rey!

Czym jest nasze męstwo? Czym objawia się nam Dar Męstwa otrzymany na Bierzmowaniu? Jak je pojmujemy?
Film dostarcza nam obrazy prawdziwego męstwa a  także tego zafałszowanego. Kto wykazuje się największym męstwem? Po rozmowach z wielu ludźmi nie umiem wskazać jednej osoby.
Czy większym męstwem wykazuje się młody chłopak, którego wiara może zawstydzać niejednego człowieka dorosłego a który oddaje swoje życie za tą wiarę - czy może generał, który potrafi dostrzec w swoich życiu plan Boga oraz zaakceptować tragedie i radości, którą są spotykane przez niego? Czy może księża, którzy oddają swoje życie w kościele w stule - przebaczający swoim oprawcom? Czy może kobiety, narażające swoje życie by wspomóc swoich mężów, braci w walce? Nie umiem odpowiedzieć, każdy z tych czynów jest mężny.
A kiedy spotykamy fałszywe męstwo - wtedy gdy się nie boimy gdyż mamy zaplecze - wojsko lub gdy przez nasze przekonania możemy stracić swój urząd czy pozycje. Nie dajmy się temu fałszu naszego męstwa.
Według mnie prawdziwe męstwo ukazuje się w największej słabości. kruchości, biedzie. Męstwem mogą być małe czyny a także jak i duży heroizm. 
Czy potrafisz się przeżegnać jadąc w autobusie wśród ludzi? Czy potrafisz obdarzyć obcego człowieka uśmiechem? Czy potrafisz bezinteresownie pomóc? Czy potrafisz dzielić się radościami?
Bycie mężnym i bohaterem to czasem bycie oddanym swym przekonaniom w małych czynach, wtedy kiedy nawet nikt ich od nas nie wymaga.
Życzę wam tego byście byli mężni w swoim życiu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz